Horndalsgruppen

Är en lokal utvecklingsgrupp som drivs i föreningsform. Vi har en styrelse som jobbar aktivt med aktuella frågor som rör utvecklingen i Horndal med omnejd. Horndalsgruppen kan ta sig an större frågor eller projektarbeten. Genom åren har vi deltagit i bland annat ‘8-Bygder‘ (Utveckling i Dalarna genom Länsstyrelsen) och ‘LEA‘ (Lokalekonomisk Analys). Då och då hör även kommunen av sig för att diskutera aktuella frågor eller kommande händelser.

Under sommaren håller vi i Horndals populära ‘Söndagsmarknad’ som går av stapeln sista söndagen i juni-juli-augusti.

Föreningens styrelse 2017

Ordinarie ledamöter
Henrik Hästbacka, Ordförande
Mia Lindmark, Kassör
Ann Björklund
Ingegerd Hesler
Bengt Holmertz
Kenneth Nilsson
Samuel Viklund

Ersättare
Rolf Härjeström
Ulla Johansson
Maria Ristola

Här kan du läsa om våra stadgar: Stadgar.pdf