Horndalsgruppen

Föreningens styrelse 2016

Ordinarie ledamöter
Henrik Hästbacka, Ordförande
Veronica Olsson, Sekreterare
Mia Lindmark, Kassör
Ann Björklund
Ingegerd Hesler
Kenneth Nilsson
Samuel Viklund

Ersättare
Bengt Holmertz
Ulla Johansson

Här kan du läsa om våra stadgar: Stadgar.pdf

Kontakta oss!