Horndalsgruppen

Föreningens styrelse 2017

Ordinarie ledamöter
Henrik Hästbacka, Ordförande
Mia Lindmark, Kassör
Ann Björklund
Ingegerd Hesler
Bengt Holmertz
Kenneth Nilsson
Samuel Viklund

Ersättare
Rolf Härjeström
Ulla Johansson
Maria Ristola

Här kan du läsa om våra stadgar: Stadgar.pdf

Kontakta oss!