Idébanken

Har du en bra idé som skulle  passa oss i Horndalsgruppen att jobba med?
Skicka ett mejl till: horndalsgruppen
Eller ring vår ordförande: 076-555 66 16