Nattkoll

Verksamheten
Övergripande mål är att genom nattlig bevakning medverka till minskad brottslighet och ökad trygghet i Horndal med omnejd. Verksamheten Nattkoll Horndal lyder under föreningen Horndalsgruppen.

Syfte
Vår uppgift är att observera och rapportera samt genom vår närvaro störa ev. planerad eller pågående brottslighet. Att skapa ett tryggare samhälle i samarbete med Polis samt att knyta kontakt mellan olika samhällsklasser för att tillsammans arbeta mot gemensamma mål.

Tillvägagångssätt
Arbetsmetoden är att man via ett schema ronderar gatorna två och två i egen bil. Tillfället då detta sker är under nattetid. Personerna är utrustade med en väska innehållandes för verksamheten nödvändiga artiklar. Personen som äger fordonet har rätt till resersättning.

Samarbete
Verksamheten bygger till stor del på nätverkande mellan människor och grupper. huvudsamarbetet är med Polisen Avesta där de ger Nattkoll Horndal direktiv hur saker ska skötas och hur vi rapporterar det som iakttas.

Kontaktuppgifter för Nattkoll Horndal:
Henrik Hästbacka 076-555 66 16
Samuel Viklund 073-617 18 22
nattkoll@horndal.se

Till: Guide hur man bokar i körning
Till: Intresseanmälan
Till: Körschema
Till: Administrativ sida