Google allmänt

Google har köpt en stor markyta i ett nybildat industri-område vid Horndal.

De arbetar för att förbereda en stor etablering av server-hallar på denna yta.
Då detta skrivs har de via ett konsultbolag WSP lämnat in en miljökonsekvensansökan  till Nacka tingsrätt.
Det är normalt vid denna typ av etablering. Sannolikt tar denna prövning 6-18 månader.
I ansökan kan man se att de planerar att ta vatten för kylning både från Rossen och dalälven.

För att ta vatten från dalälven krävs att man gräver ner en pipeline från Näs till Horndal.
när man gör detta så ansöker man om tillåtelse på en 50 meter bred ”korridor” för sträckningen, detta för att man sedan ska kunna gräva ner rören på lämpligt ställe beroende på hur naturen ser ut och för maskinerna som ska gräva.
Vi ska inte utgå ifrån att de använder hela korridoren överallt. Sträckningen för detta kan man se här.

En kort tidsöversikt

2015 köptes marken upp efter skogsskiften
2017 officiellt att det var Google som köpt
2018 halva ytan avverkats
2018 december info i Forum
2020 januari miljöansökan inlämnad
2021 tillståndet klart för att bygga
2023 tillstånd att starta marbeterdning
2023 tillstånd att använda luftkylning istället för vatten (innebär att man inte behöver bygga den lång pipe-linen till dalärlven.

Länk till den inlämnade miljökonsekvensbeskrivningen