Utveckling

Utvecklingsgruppen i Horndal heter Horndalsgruppen och har varit aktiv sedan 2008.

Under årens lopp har man hjälpt till att utveckla Horndal på diverse olika sätt.

De aktuella projekten gruppen arbetar med idag är följande:

  • Utnytta fyllningsmassa från schaktningen inför Google-etableringen.
  • Se till att få till ett utegym.
  • Sätta ut fisk i Lumsen.

 

Styrelse för 2018

Bengt Holmertz Ordf
Mia Lindmark Kassör
Ann Björklund
Ingegerd Hessler
Kenneth Nilsson
Samuel Viklund
Stefan Andersson
Ulla Johansson (ersättare)
Anita Kullander (ersättare)