Utveckling

Utvecklingsgruppen i Horndal heter Horndalsgruppen och har varit aktiv sedan 2008.

Under årens lopp har man hjälpt till att utveckla Horndal på diverse olika sätt.

De aktuella projekten gruppen arbetar med idag är följande:

  • Utnyttja fyllningsmassa från schaktningen inför Google-etableringen.

 

Vill du komma i kontakt med oss, skicka ett mail till oss, klicka här.

Styrelse för 2019

Bengt Holmertz Ordf
Mia Lindmark Kassör
Ann Björklund
Ingegerd Hessler
Kenneth Nilsson
Samuel Viklund
Stefan Andersson
LOE Eliassson (ersättare)
Anita Kullander (ersättare)