Utveckling

Utvecklingsgruppen i Horndal heter Horndalsgruppen och har varit aktiv sedan 2008.

Under årens lopp har man hjälpt till att utveckla Horndal på diverse olika sätt.

De aktuella projekten gruppen arbetar med idag är följande:

  • Utsättning fisk i Lumsen
  • Inventering gång och cykel-leder
  • Förbereda oss för Google-turism

Vill du komma i kontakt med oss, skicka ett mail till oss, klicka här.

Styrelse för 2022

Bengt Holmertz Ordf
Mia Lindmark Kassör
Birgitta Lif
Anita Kullander
Kenneth Nilsson
Jan-Åke Nylander
Mimmi Mattsson
LOE Eliassson (ersättare)
Ingegerd Hessler (ersättare)