Sjöar

Sjön Rossen är en mycket ren sjö med diverse fisk.

Vid norra infarten till Horndal ligger Campingen och badanläggningen Sandvika. Långgrund sandstrand.

Sjön Lumsen inne i Horndal erbjuder ett antal bryggor vid rv68 där är det fritt att fiska.